Ventspils nafta termināls
 
 

Pagaidu TSI

 

Neskatoties uz nespēju saskaņot pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas izmantošanu 2015. gadā, VNT vēlas šo pašu sistēmu uzstādīt 2016. gadā, laika posmā no 15. maija līdz 30. septembrim. Lai gan šis ir tikai pagaidu risinājums un pastāvīgā tvaiku savākšanas iekārtas darbināšana ir plānota 2017. gada beigās, tas tiks izmantots emisiju samazināšanai naftas produktu iekraušanas laikā kuģos.

Pagaidu tvaiku savākšanas iekārta VentoClean® ir konteinera tipa sistēma, kas izstrādāta gaistošu organisko savienojumu (GOS) atgūšanai no kuģiem naftas produktu pārkraušanas procesā. Sistēmā tiek izmantota sasaldēšanas tehnoloģija, kura kondensē kuģu kraušanas laikā radušos tvaikus un pārvērš tos atpakaļ šķidrā stāvoklī.

Fakti par projektu

Atrašanās vieta: 3. muliņa sākumā
Tehnoloģija: Dzesēšana / Kondensēšana
Sistēma: 13 metru garā mobila konteinera tipa sistēma 
GOS emisija atverē: 30g / Nm3
Grafiks: Izmantošanai no 2016. gada 15. maija līdz 30. septembrim

Hronoloģisks pārskats

 

LEJUPIELĀDĒ: Pagaidu tvaika savākšanas iekārtas ieviešanas hronoloģisks pārskats.pdf