Ventspils nafta termināls
 
 

Drošība

Drošība vienmēr ir bijusi un nemainīgi paliek galvenā VNT prioritāte. VNT ir sertificēts atbilstoši starptautisko kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2008, vides vadības standarta ISO 14001:2004 un arodveselības un darba drošības sistēmas vadības standarta OHSAS 18001 prasībām. Reizi gadā VNT iziet plānveida valsts inspekcijas komisijas komplekso pārbaudi, kuru veic speciālisti no Valsts vides dienesta, Ventspils brīvostas pārvaldes, Ventspils pilsētas domes vides uzraudzības nodaļas, Valsts darba inspekcijas, Patērētāju  tiesību aizsardzības centra un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. 

VNT pievērš padziļinātu un pastāvīgu uzmanību savai drošības kultūrai, un tās attīstības nolūkos pastāvīgi rīko krīzes vadības komandas un civilas aizsardzības mācības, iesaista darbiniekus drošības aspektu novērošanā un motivē tos meklēt pilnveidošanas iespējas, ir ieviesis darbuzņēmēju darba aizsardzības programmu, rīko regulārās drošības sapulces, kā arī iegulda ievērojamus līdzekļus darba aizsardzībā un iekārtu uzturēšanā.

Lai veicinātu darbuzņēmēju apziņu par VNT drošības prasībām un standartiem, publicējam VNT drošības rokasgrāmatu darbuzņēmējiem.

VNT drošības rokasgrāmata darbuzņēmējiem