Ventspils nafta termināls
 
 

Vēsture

No Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes, kas darbu sāka 1961. gadā, „Ventspils nafta termināls” (VNT) šo vairāk nekā 55 gadu laikā ir izaudzis par vienu no modernākajiem naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmumiem Baltijā. Ģeogrāfiski izdevīgā atrašanās vieta Baltijas jūras krastā, ziemā neaizsalstošā Ventspils osta, prasmīgā uzņēmuma vadība un profesionālie darbinieki ir nodrošinājuši stabilu un veiksmīgu uzņēmuma attīstību.

 

 

 • 1957
  1957

  20. augustā PSRS Ministru Padome izdod rīkojumu par naftas bāzes celtniecību Ventspilī ar paredzamo kravu apgrozījumu – trīs miljoni tonnu gadā. 

 • 1958
  1958

  Tiek sākta naftas bāzes celtniecība Ventspilī.

 • 1960
  1960

  Par Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes vadītāju kļūst Eduards Budens, kurš šo darbu veic līdz 1963.gadam.

 • 1961
  1961

  30. septembrī, pamatojoties uz Valsts pieņemšanas komisijas aktu, ekspluatācijā nodod Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes pirmo kārtu un Ventspils naftas pārsūknēšanas bāze sāk darbu. 12. oktobrī naftu pirmo reizi nogādā līdz Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes terminālim, savukārt 25. oktobrī – pirmo reizi iesūknē tankerī.

 • 1963
  1963

  Par Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes vadītāju kļūst Arnolds Rabinovičs, kurš uzņēmumu vada līdz 1965.gada maijam.

 • 1964
  1964

  Ekspluatācijā tiek nodota Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes otrā kārta, tiek sākta dīzeļdegvielas pārkraušana.

 • 1965
  1965

  Par Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes vadītāju kļūst Viktors Odnoraļenko, kurš uzņēmumu vada 19 gadus.

 • 1968
  1968

  Septembrī sāk darboties naftas cauruļvads PolockaVentspils, būtiski palielinot naftas produktu pārkraušanas apjomus.

 • 1969
  1969

  Tiek sākta Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes celtniecības trešā kārta.

 • 1972
  1972

  7. janvārī, piepildot tankkuģi „Valmiera”, tiek pārkrauti pirmie simt miljoni tonnu naftas un naftas produktu. Februārī sāk darboties naftas produktu cauruļvads Polocka–Ventspils, kas būtiski palielina naftas bāzes pārkraušanas apjomus. 

 • 1975
  1975

  Ekspluatācijā tiek nodota Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes trešā kārta.

 • 1977
  1977

  2. oktobrī tiek pārkrauta divsimt miljonā tonna naftas un naftas produktu.

 • 1981
  1981

  Septembrī tiek pārkrauta trīssimt miljonā tonna naftas un naftas produktu.

 • 1983
  1983

  Tiek sasniegts maksimālais naftas un naftas produktu pārkraušanas apjoms gadā – 33 miljoni tonnu.

 • 1984
  1984

  Oktobrī tiek pārkrauta četrsimt miljonā tonna naftas un naftas produktu. Tajā pašā mēnesī par Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzes vadītāju kļūst Aleksandrs Guteņevs, kurš uzņēmumu vada astoņus gadus.

 • 1987
  1987

  22. oktobrī ar LPSR Naftas produktu un kurināmā apgādes valsts komitejas pavēli Ventspils naftas pārsūknēšanas bāzi pārdēvē par Ventspils naftas un naftas produktu eksporta piegādes uzņēmumu.

 • 1988
  1988

  Martā tiek pārkrauta piecsimt miljonā tonna naftas un naftas produktu.

 • 1991
  1991

  9. maijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēts valsts naftas un naftas produktu eksporta piegādes uzņēmums "Ventspils nafta". 

 • 1992
  1992

  Augustā tiek pārkrauta sešsimt miljonā tonna naftas. Par uzņēmuma vadītāju kļūst Jānis Blaževičs.

 • 1994
  1994

  Tiek sākta valsts a/s "Ventspils nafta" termināla rekonstrukcija, bet 1995. gadā tiek izstrādāta detalizēta rekonstrukcijas programma un pieņemta jauna tehniskās attīstības programma

 • 1997
  1997

  Tiek pārkrauta septiņsimt miljonā tonna naftas un naftas produktu. 29. oktobrī a/s "Ventspils nafta" sāk vadīt Igors Skoks, kurš uzņēmumu vada piecus gadus.

 • 1998
  1998

  Tiek nodoti ekspluatācijā pieci jauni 20 000 kubikmetru ietilpības rezervuāri naftas un naftas produktu uzglabāšanai. 13. maijā līdz ar oficiāli pasludināto jauno kuģu iegrimes dziļumu Ventspils ostā – 15 metri – sākas jauns posms uzņēmuma vēsturē: iespēja pilnībā piekraut Baltijas jūrā ienākošos lielākos tankkuģus.

 • 1999
  1999

  Notiek intensīva modernizācija: sāk darboties vides monitoringa un vizualizācijas datu bāze, ekspluatācijā tiek nodotas divas jaunas dzelzceļa estakādes attīrīšanas sistēmas, kā arī seši jauni 20 000 kubikmetru ietilpības rezervuāri naftas produktu uzglabāšanai. 28. decembrī ekspluatācijā tiek nodoti divi jauni - Latvijā lielākie un vienīgie 50 000 kubikmetru ietilpības rezervuāri naftas uzglabāšanai un divi jauni 20 000 kubikmetru ietilpības rezervuāri naftas produktu uzglabāšanai. 

 • 2000
  2000

  22. jūnijā ekspluatācijā tiek nodots rekonstruētais palīgdienestu komplekss, kas ietver arī Latvijā modernāko ugunsdzēsēju depo ar pilnībā automatizētu dispečeru vadības centru. 31. oktobrī darbu sāk jaunā 348 metrus garā dzelzceļa cisternu noliešanas un uzpildīšanas estakāde ar jaudu 4,7 miljoni tonnu naftas produktu gadā. Uzņēmums pirmoreiz saņem starptautiskā kvalitātes vadības standarta ISO-9001 un starptautiskā vides vadības standarta ISO-14001 sertifikātus. 

 • 2001
  2001

  Termināla 40 gadu darbības jubilejas gads. Ekspluatācijā tiek nodoti vēl divi 50 000 kubikmetru ietilpības rezervuāri, naftas un naftas produktu uzglabāšanas rezervuāru parka kopējai jaudai palielinoties līdz  1 195 000  kubikmetriem. 

 • 2002
  2002

  Pēc tam, kad modernizācijas un paplašināšanas programmas ietvaros viena no trim dzelzceļa estakādēm tiek pielāgota jēlnaftas pieņemšanai, decembrī terminālā tiek sākta pa dzelzceļu transportētās jēlnaftas pieņemšana un pārkraušana. Līdz ar to paplašinās piedāvāto pakalpojumu spektrs. Par uzņēmuma prezidentu kļūst Jānis Ādamsons.

 • 2003
  2003

  Sadalot pa darbības jomām visus „Ventspils nafta” uzņēmumu grupā ietilpstošos uzņēmumus, tiek izveidota SIA „„Ventspils nafta” termināls” (VNT), kas turpina nodrošināt naftas un naftas produktu pieņemšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas pakalpojumus Ventspils ostā. Par VNT ģenerāldirektoru kļūst Rolands Kalniņš, kurš uzņēmumu vada piecus gadus.

 • 2004
  2004

  Novembrī ekspluatācijā tiek nodota ceturtā dzelzceļa estakāde naftas un naftas produktu pieņemšanai. Šī estakāde paredzēta diviem kravu veidiem – tā var pieņemt un noliet gan naftu, gan naftas produktus. Estakādes jauda ir 4,5 miljoni tonnu jēlnaftas vai 5,5 miljoni tonnu dīzeļdegvielas gadā. Šo estakādi pēc pusgada Latvijas Republikas Vides ministrija atzīst par valsts videi draudzīgāko objektu 2004. gadā.

 • 2006
  2006

  Novembrī VNT pirmoreiz izkrauj apjomīgas naftas produktu kravas, kas piegādātas pa jūras ceļu ar tankkuģiem. Šīs ir pirmās piegādes VNT sadarbībā ar starptautisko korporāciju „Vitol Group”. Lai veicinātu uzņēmuma produktivitāti, „Vitol Group”, kas ir a/s „Ventspils nafta” jaunais akciju īpašnieks, un „VTTI” , kas ir pasaules tirgū ietekmīgs naftas produktu terminālu tīkla īpašnieks un pārvaldnieks, pārstāvji iesaistās uzņēmuma tiešajā pārvaldē. 

 • 2007
  2007

  Līdz ar jaunā līdzīpašnieka aktivitātēm VNT darbības rezultāti vairāk nekā dubultojas, sasniedzot 13,3 miljonus tonnu naftas un naftas produktu. Kravu pārkraušanas apjoms pirmoreiz kopš 2003. gada atkal pārsniedz desmit miljonus tonnu. Uzņēmums izstrādā un ar Latvijas Republikas Valsts vides inspekcijas Ventspils reģionālo vides pārvaldi saskaņo pasākumu plānu 2007.–2011. gadam augsnes un gruntsūdeņu monitoringam un vēsturiskā piesārņojuma samazinājumam.

   

 • 2008
  2008

  Uzņēmums turpina modernizāciju, investējot aptuveni vienu miljonu latu apkārtējās vides aizsardzības uzlabošanā, VNT nodod ekspluatācijā jaunu, modernu attīrīšanas iekārtu. Tiek sākta vienotās tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas (TP AVS) dispečeru un operatoru vadības centra izveide. Gada beigās tiek uzstādītas jaunas rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Par VNT ģenerāldirektoru kļūst Ronalds Okers (Ronald Okker).

 • 2009
  2009

  Uzņēmums nodrošina stabilu pārkraušanas apjomu – 10,4 miljoni tonnu. Sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām notiek apkārtējās vides pārraudzības darbi – notiek augsnes atveseļošana vietās, kur vēsturiski veidojies vides piesārņojums. Augustā VNT saņem licenci blendinga operāciju sākšanai. Septembrī par VNT vadītāju kļūst naftas termināļu attīstības jomas speciālists ar starptautisku pieredzi – Larss Panclafs (Lars Pantzlaff). 

 • 2010
  2010

  Veicot modernizāciju un  samazinot ekspluatācijas izmaksas, tiek izveidots vienots tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas (TP AVS) dispečeru un operatoru vadības centrs. Februārī tiek uzstādīta butanizācijas sistēma, kas ļauj nodrošināt jauna un konkurētspējīga produkta – butanizēta benzīna – ražošanu. Konkurētspējas un ilgtermiņa attīstības nodrošināšanai VNT īsteno investīciju projektu viena miljona latu apmērā. 

 • 2011
  2011

  VNT atzīts par Latvijas 17. vērtīgāko uzņēmumu žurnāla „Kapitāls”, NASDAQ OMX Riga un „IBS Prudentia” pētījumā. Tiek noslēgts līgums ar LIAA par projekta „Pārkraušanas pakalpojumu reversā ieviešana un ar to saistītās infrastruktūras izveide” realizāciju. Rūpēs par darbinieku drošību ceturtajā dzelzceļa estakādē tiek uzstādīta horizontālā pretkritienu sistēma drošam darbam augstumā. Tiek uzstādītas jaunas tvaika savākšanas sistēmas jēlnaftas iekraušanai vagoncisternās.

 • 2012
  2012

  Sadarbībā ar LIAA un ERAF, īstenojot projektu „Pārkraušanas pakalpojumu reversā ieviešana un ar to saistītās infrastruktūras izveide”, tiek izbūvētas jaunas, modernas sūkņu stacijas. Turpinās piestātņu novecojušā aprīkojuma nomaiņa - ir uzstādīti četri jauni stenderi.


 • 2013
  2013

  VNT iegūst Ilgtspējas indeksa sudraba balvu un LDDK apbalvojumu kā labākais darba devējs reģionā. Terminālis noslēdz sadarbības līgumu ar RTU zinātnes un profesionālās attīstības jomās. Teritorijā modernizācijas ietvaros tiek palaistas trīs jaunas sūkņu stacijas un demontēta 1. estakāde. 

 • 2014
  2014

  Augustā VNT atjauno autocisternu uzpildes stacijas darbību. CV-Online aptaujas rezultātā VNT ir atzīts par labāko darba dēvēju Kurzemē un saņem zeltu un „Ilgtspējas čempiona” titulu Ilgtspējas indeksā. Ir izveidots VNT simbols – Naftiņš.

 • 2015
  2015

  VNT veiksmīgi pārsertificējas atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 prasībām, ierindojas Ilgtspējas indeksa platīna kategorijā un saņem Valsts darba inspekcijas balvu „Zelta ķivere” darba drošības jomā. Ir realizēts nozīmīgs infrastruktūras modernizācijas projekts – vagoncisternu iekraušanas atjaunošana.

 • 2016
  2016

  Attīstot savu drošības kultūru, VNT ir ieviesis Dzīvības glābšanas noteikumus, kas ir plaši izmantojami naftas un gāzes nozarē dažādu risku novēršanai. VNT Darbuzņēmēju drošības uzlabošanas programma “Atbildīgu ideju tirgū 2016” saņēma apbalvojumu ,,Atbildīga biznesa gada iniciatīva”. LDDK nosauca VNT par “Labāko darba dēvēju Kurzemē 2016”.

 •