Ventspils nafta termināls
 
 

Par uzņēmumu

Zīmols

SIA ""Ventspils nafta" termināls" (VNT) ir lielākais un tehnoloģiski modernākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā, kas jau vairāk nekā 55 gadus darbojas neaizsalstošajā Ventspils ostā. VNT zīmols nav tikai logotips vai nosaukums. Tas ir domāšanas veids, kas vieno mūsu klientus, piegādātājus, akcionārus un darbiniekus.

VNT strādā ne tikai pēc augstākajiem starptautiskajiem drošības un kvalitātes standartiem, pieņemot un uzglabājot Krievijas un citu NVS valstu naftas produktus un pārkraujot tos kuģos no visas pasaules, bet stingri ievēro arī godīgas komercprakses un korupcijas novēršanas principus. Uzņēmums rīko atklātus konkursus, sniedz caurskatāmas atskaites, ievēro noslēgto līgumu nosacījumus un nodrošina atklātas un pārbaudītas informācijas sniegšanu klientiem, sadarbības partneriem, darbiniekiem un sabiedrībai. 

VNT atbalsta atklātu, godīgu un taisnīgu konkurenci uzņēmēju un piegādātāju starpā. Darbuzņēmēji un piegādātāji tiek izvēlēti, pamatojoties uz viņu kvalifikāciju un iemaņām, kas nepieciešamas darbu vai pakalpojumu veikšanai, viņu sniegto piedāvājumu komerciālo konkurētspēju, kā arī uz viņu reputāciju un uzticamību.

 

Vīzija

""Ventspils nafta" termināls" ir progresīvs, dinamisks un vadošais naftas produktu pārkraušanas centrs Baltijas reģionā. Tas nodrošina pievilcīgu pakalpojumu klāstu klientam pateicoties savai iekšējai kultūrai, kas balstās uz vides aizsardzību, personāla drošību, sniegto pakalpojumu kvalitāti, tehnoloģiju  progresu, darbinieku ieguldījumu un attīstību.

Misija

Sniegt drošus, efektīvus, elastīgus un kvalitatīvus uzglabāšanas un pārkraušanas pakalpojumus.

Vērtības

 • DINAMISKA STRATĒĢIJA: Mēs dinamiski pieņemam stratēģiskus lēmumus. Mēs esam ātri domātāji. Mēs esam ātri.
 • PĀRDOMĀTS RISKS: Pārdomāts biznesa risks ir VNT darbības pamatā. Ja risks rodas, mēs esam gatavi un esam izplānojuši, kā mazināt tā ietekmi.
 • RADOŠA ATBILDĪBA: Mēs nepārvadājam pasažierus. Mēs uzticam lielu atbildību saviem darbiniekiem un ļaujam viņiem izpausties radoši.
 • KOPĪGA VADĪBA: Mēs esam uz viena viļņa. Katrs zina gan savu, gan apkārtējo lomu, un kopā mēs virzāmies uz vienotu mērķi.
 • REZULTATĪVI CILVĒKI: Ne cauruļvadi vai rezervuāri padara mūs par tik spēcīgu spēlētāju pārkraušanas un uzglabāšanas biznesā. Tieši mūsu cilvēki ir tie, kas rada mūsu nākotni. Mūsu cilvēki vienmēr cenšas strādāt labāk un drošāk.

Mērķi

 • Attīstīt organizācijas kultūru, kas veicina darbinieku un citu uzņēmuma teritorijā strādājošo veselību un drošību;

 • Uzturēt visaugstāko tehnoloģiskā procesa drošības līmeni, kas nerada nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;

 • Pastāvīgi modernizēt un pilnveidot uzņēmuma infrastruktūru, drošības aprīkojumu un procesus;

 • Ieviest energoefektīvus risinājumus, lai sniegtu ieguldījumu ilgtspējīgajā vides aizsardzībā;

 • Pastāvīgi uzturēt un pilnveidot efektīvu un profesionālu kvalitātes, vides, darba drošības un arodveselības vadības sistēmu;

 • Proaktīvi pārvaldīt riskus procesu drošības un vides aizsardzības jomā;

 • Spēt elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām tirgū, aktīvi izzinot klientu esošās un iespējamās prasības;

 • Saglabāt nepārtrauktu peļņu nesošu attīstību, lai veicinātu konkurētspēju naftas un naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumu tirgū;

 • Palielināt darbinieku apmierinātību ar darbu, uzticību savam uzņēmumam, iesaistīšanos procesos un attīstīt kopīgu vadību uzņēmumā, sekmējot darbinieku profesionālo izaugsmi un apmācības;

 • Strikti atbilst visām saistošajām likumdošanas prasībām;

 • Būt aktīvam sociālajam partnerim, sniedzot atbalstu vietējas sabiedrības attīstībai;

 • Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, sadarbojoties ar ārējām ieinteresētajām pusēm un varas iestādēm;

 • Nodrošināt uzņēmuma darbības caurskatāmību, stingri ievērojot godīgas komercprakses principus.