Ventspils nafta termināls
 
 

Par uzņēmumu

Zīmols

SIA ""Ventspils nafta" termināls" (VNT) ir lielākais un tehnoloģiski modernākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā, kas jau vairāk nekā 50 gadu darbojas neaizsalstošajā Ventspils ostā. VNT zīmols nav tikai logotips vai nosaukums. Tas ir domāšanas veids, kas vieno mūsu klientus, piegādātājus, akcionārus un darbiniekus.

VNT strādā ne tikai pēc augstākajiem starptautiskajiem drošības un kvalitātes standartiem, pieņemot un uzglabājot Krievijas un citu NVS valstu naftas produktus un pārkraujot tos kuģos no visas pasaules, bet stingri ievēro arī godīgas komercprakses un korupcijas novēršanas principus. Uzņēmums rīko atklātus konkursus, sniedz caurskatāmas atskaites, ievēro noslēgto līgumu nosacījumus un nodrošina atklātas un pārbaudītas informācijas sniegšanu klientiem, sadarbības partneriem, darbiniekiem un sabiedrībai. 

VNT atbalsta atklātu, godīgu un taisnīgu konkurenci uzņēmēju un piegādātāju starpā. Darbuzņēmēji un piegādātāji tiek izvēlēti, pamatojoties uz viņu kvalifikāciju un iemaņām, kas nepieciešamas darbu vai pakalpojumu veikšanai, viņu sniegto piedāvājumu komerciālo konkurētspēju, kā arī uz viņu reputāciju un uzticamību.

 

Vīzija

""Ventspils nafta" termināls" ir stabils, dinamisks un viens no vadošajiem naftas un naftas produktu uzglabāšanas un pārkraušanas termināļiem Baltijas reģionā. Uzņēmumam ir līdera pozīcijas vides aizsardzības, personāla drošības, darbības rādītāju, klientu apkalpošanas un tehnoloģiju attīstības jomā. Pateicoties savām pamatvērtībām, tas ir atzīts par labāko darba devēju Ventspils ostā un ārpus tās

Misija

Sniegt drošus, efektīvus, elastīgus un kvalitatīvus uzglabāšanas un pārkraušanas pakalpojumus.

Vērtības

 • DINAMISKA STRATĒĢIJA: Mēs dinamiski pieņemam stratēģiskus lēmumus. Mēs esam ātri domātāji. Mēs esam ātri.
 • PĀRDOMĀTS RISKS: Pārdomāts biznesa risks ir VNT darbības pamatā. Ja risks rodas, mēs esam gatavi un esam izplānojuši, kā mazināt tā ietekmi.
 • RADOŠA ATBILDĪBA: Mēs nepārvadājam pasažierus. Mēs uzticam lielu atbildību saviem darbiniekiem un ļaujam viņiem izpausties radoši.
 • KOPĪGA VADĪBA: Mēs esam uz viena viļņa. Katrs zina gan savu, gan apkārtējo lomu, un kopā mēs virzāmies uz vienotu mērķi.
 • REZULTATĪVI CILVĒKI: Ne cauruļvadi vai rezervuāri padara mūs par tik spēcīgu spēlētāju pārkraušanas un uzglabāšanas biznesā. Tieši mūsu cilvēki ir tie, kas rada mūsu nākotni. Mūsu cilvēki vienmēr cenšas strādāt labāk un drošāk.

Mērķi

 • Uzturēt visaugstāko tehnoloģiskā procesa drošības līmeni un censties novērst nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, pastāvīgi modernizējot un pilnveidojot uzņēmuma infrastruktūru un procesus, izmantojot energoefektīvus risinājumus;
 • Veicināt apzinātas drošības kultūras attīstību uzņēmumā un rūpēties par darbinieku un citu uzņēmuma teritorijā strādājošo veselību un drošību, samazinot nelaimes gadījumu un incidentu skaitu terminālī līdz nullei;
 • Spēt elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām tirgū, aktīvi izzinot klientu esošās un iespējamās prasības;
 • Saglabāt nepārtrauktu peļņu nesošu attīstību, nodrošinot konkurētspēju naftas un naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumu tirgū;
 • Palielināt uzņēmuma apgrozījumu un sniegto pakalpojumu efektivitāti, investējot līdzekļus jaunu pakalpojumu ieviešanā un esošo modernizācijā;
 • Pastāvīgi uzturēt un pilnveidot profesionālu kvalitātes, vides, darba drošības un arodveselības vadības sistēmu, gūstot atbilstības apliecinājumus no neatkarīgām iestādēm;
 • Sekmēt darbinieku profesionālo izaugsmi un apmācības, palielinot darbinieku apmierinātību ar darbu, uzticību savam uzņēmumam, iesaistīšanos procesos un attīstot kopīgu vadību uzņēmumā;
 • Veicināt savstarpējo sadarbību uzņēmumā ar efektīvas komunikācijas un atvērtas organizācijas kultūras palīdzību;
 • Atbilst visām normatīvo aktu un citām saistošajām prasībām;
 • Būt sociāli atbildīgiem, sniedzot atbalstu vietējai sabiedrībai;
 • Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un attīstības iespējas, sadarbojoties ar visām ieinteresētajām pusēm; 
 • Nodrošināt uzņēmuma darbības caurskatāmību, stingri ievērojot godīgas komercprakses principus.