Ventspils nafta termināls
 
 

Uzraudzība

 

Investīciju efektivitātes monitorings un uzraudzības kārtība

VNT interneta vietnē katru gadu tiek publicēta informācija par saņemto pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem, norādot, kuri projekti saņems finansējumu un kādā apmērā.

Atbalsta saņēmējs reizi gadā vai projektam (ja tas īsāks par vienu gadu) noslēdzoties sniedz VNT atskaiti, atspoguļojot finansējuma izlietojumu, atskaiti par projekta sasniegtajiem rezultātiem, kā arī projekta atspoguļojumu masu medijos (ja tāds ir bijis). Atskaite nosūtāma SIA “Ventspils nafta termināls” pa pastu (Talsu iela 75, Ventspils, LV-3602) vai uz tās epastu: terminals@vnt.lv.

Jautājumu gadījumā atbalsta saņēmēji aicināti sazināties ar VNT vadības asistenti Janīnu Bitenieci, rakstot uz e-pastu: jan@vnt.lv  vai zvanot pa telefona nr.: +371 6 3666334.