Ventspils nafta termināls
 
 

Investīcijas sabiedrībā

 

“Ventspils nafta termināls” (VNT) kā nozīmīgam Ventspils un visas Latvijas uzņēmumam ir būtiska Ventspils un visa Kurzemes reģiona attīstība, jo esam pārliecināti, ka jebkura uzņēmuma biznesa veiksme ir cieši saistīta ar vietējās sabiedrības labklājību un pilsētas vai reģiona kurā tas darbojas, ilgtspējīgu attīstību.

Tāpēc VNT prioritātes ir atbalsts:

  • Ventspils, kā arī Kurzemes reģiona mērogā būtiskām kultūras, izglītības un sporta aktivitātēm.
  • vietēja līmeņa labdarības projektiem, palīdzot tiem, kas paši sevi nespēj nodrošināt – bez vecāku gādības palikušiem bērniem un veciem cilvēkiem.

Sabiedrības investīciju politika

Politikas mērķis:

Atbalstīt kultūras, izglītības, sporta un labdarības projektus, kas veicina Ventspils un visas Kurzemes reģiona attīstību.

Politikas principi:

Godīgums, nediskriminējošs atbalsts, lokāls atbalsts, finansiāls atbalsts, materiāls atbalsts, atklāts process.

Atbalsta veidi:

  • finansiāls atbalsts (ziedojumi, dāvinājumi, stipendijas, sponsorēšana);
  • materiāls atbalsts (ieskaitot nodrošināšanu ar transportu);
  • prakses iespējas (vairāk informācijas par prakses iespējāmir iespējams iegūt šajā VNT mājas lapas sadaļā:  http://www1.vnt.lv/lv/karjera/prakses-iespejas/).