Ventspils nafta termināls
 
 

Citi

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Rūpējoties par savu darbinieku un citu Ventspils iedzīvotāju veselības aprūpes līmeņa paaugstināšanos, 2013. - 2016. gadā VNT ir iegādājies Ziemeļkurzemes reģionālaji slimnīcai aprīkojumu, kas nodrošina kvalitātīvāku diagnostiku un ērtāku darbu slimnīcas personālam.

Interaktīvā tāfele

Domājot par to, ka tehnoloģijas iekaro aizvien lielāku vietu sabiedrības dzīvē, 2012. gada martā un 2016. gada decembrī VNT dāvāja Ventspils 2. vidusskolai interaktīvo tāfeli. Tā uzstādīta svešvalodu kabinetā. Interaktīvā tāfele palīdzēs skolēniem apgūt angļu un vācu valodu, kā arī citus humanitāros mācību priekšmetus.

Nedzirdīgo savienība

Latvijas nedzirdīgo savienības Ventspils reģionālā biedrība pulcē cilvēkus ar dzirdes traucējumiem no Ventspils un rajona, tāpēc VNT 2014. uzdāvināja biedrībai televizoru nedzirdīgo cilvēku brīva laika kvalitātes uzlabošanai.

Bibliotēka

No lielākajiem atbalsta projektiem VNT īpaši lepojas par 2008. gadā piešķirto līdzfinansējumu jauna Ventspils pilsētas informācijas, kultūras un sabiedriskā centra – Pārventas bibliotēkas – celtniecībai.