Ventspils nafta termināls
 
 

VNT saņem Valsts darba inspekcijas balvu “Zelta ķivere”

Atpakaļ

VNT saņem Valsts darba inspekcijas balvu “Zelta ķivere”

2015. gada 23. oktobrī / Ziņas

Piektdien, 23. oktobrī, SIA ““Ventspils nafta'' termināls” (VNT) saņēma Valsts darba inspekcijas balvu “Zelta ķivere” par uzņēmuma labo praksi, mazinot riskus darba vietā, kas saistīti ar pakrišanu, paklupšanu vai kritieniem.

“Cilvēku darba drošība terminālī ir pats svarīgākais, tāpēc uzņēmums mērķtiecīgi strādā pie tā, lai veidotu un attīstītu organizācijas kultūru, kurā drošība ir viena no pamatvērtībām. Mēs regulāri veicam darbinieku izglītošanu, organizējam apmācības, kopīgi pārrunājam un izvērtējam ar darbu saistītos riskus, kā arī iekārtojam apkārtējo vidi tā, lai mūsu darbinieki un sadarbības partneri justos droši,” uzsver Larss Panclafs, VNT ģenerāldirektors.

Labās prakses konkurss darba aizsardzībā "Zelta ķivere" notiek jau desmito gadu, un tā laikā tiek noskaidroti uzņēmumi, kas rūpējas par darba vides uzlabošanu un drošu darba apstākļu nodrošināšanu strādājošajiem.

Konkursu Latvijā organizē Valsts darba inspekcija, bet žūrijas komisijā ir pārstāvji arī no Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.