Ventspils nafta termināls
 
 

VNT organizēja sabiedrisko apspriešanu par tvaiku savākšanas iekārtas projektu

Atpakaļ

VNT organizēja sabiedrisko apspriešanu par tvaiku savākšanas iekārtas projektu

2017. gada 23. martā / Ziņas

Š.g. 20. martā SIA ““Ventspils nafta” termināls” (VNT) rīkoja sabiedrisko apspriešanu par plānotajām izmaiņām savā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā. VNT plāno uzstādīt tvaiku savākšanas iekārtu (TSI) un veikt izmaiņas pārkraujamo produktu klāstā saistībā ar TSI izmantošanu.

Organizētā sabiedriskā apspriešana ir nozīmīgs etaps nepieciešamo atļauju saņemšanas procesā, lai īstenotu TSI projektu. Apspriešanas laikā VNT speciālisti iepazīstināja klātesošos ar plānotām izmaiņām uzņēmuma pašreizējā darbībā un sniedza aktuālu informāciju par TSI uzstādīšanas progresu. Lai sniegtu vispusīgu ieskatu TSI projektā, VNT piesaistīja ekspertus no PSI “Risks un audits” un SIA “Estonian Latvian Lithuanian Environment”, kuri prezentēja gaisa kvalitātes izmaiņu novērtējumu Ventspilī pēc TSI uzstādīšanas.

Pasākumu apmeklēja Ventspils reģionālās vides pārvaldes, Ventspils pilsētas domes, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un vietējie iedzīvotāji. Visiem klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar jaunāko informāciju par projektu un uzdot jautājumus atbildīgajiem speciālistiem. Rakstiskus priekšlikumus par šo jautājumu var iesniegt Ventspils reģionālajai vides pārvaldei līdz š.g. 13. aprīlim.

VNT plāno sākt izmantot pastāvīgo TSI savā darbībā līdz 2018. gada 31. maijam. Īstenojot TSI projektu, VNT cer ne tikai sekmēt vides standartu paaugstināšanu Ventspilī, bet arī nodrošināt  naftas produktu stabilu pārkraušanu Ventspils ostā, kas savukārt veicinās Ventspils ostas turpmāko darbību un Latvijas tranzīta nozares attīstību.

Par VNT

VNT nodrošina tranzīta pakalpojumus – naftas un naftas produktu pieņemšanu no cauruļvadiem, dzelzceļa vagonu cisternām un no tankkuģiem, to uzglabāšanu un pārkraušanu. VNT ir tehnoloģiski modernākais un lielākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā ar kopējo rezervuāru parka ietilpību 1,2 miljoni kubikmetru.

Papildu informācija:

Janīna Biteniece, komunikācijas projektu vadītāja

SIA ““Ventspils nafta” termināls”

Tālrunis: +371 25482399

E-pasts: jan@vnt.vtti.com