Ventspils nafta termināls
 
 

VNT ir veiksmīgi izbūvējusi dzelzceļa estakādes tvaiku līnijas pieslēguma punktu

Atpakaļ

VNT ir veiksmīgi izbūvējusi dzelzceļa estakādes tvaiku līnijas pieslēguma punktu

2019. gada 15. oktobrī / Ziņas

Šī gada 9. - 13. oktobrī SIA ''''Ventspils nafta'' termināls'' (VNT)  ir veiksmīgi paveikusi darbus, izbūvējot tvaiku savākšanas līnijas pieslēguma punktu, kas vēlāk tiks savienots ar dzelzceļa estakādi, un atjaunojusi tvaiku savākšanas sistēmas darbību. Šis ir nozīmīgais posms projektam, kura ietvaros tiks samazinātas emisijas no dzelzceļa estakādes darbības.

Ilgtspējīgās attīstības plāna ietvaros 2018. gada maijā VNT uzstādīja un kuģu kraušanas procesā sāka izmantot tvaiku savākšanas iekārtu. Šobrīd VNT strādā pie dzelzceļa estakādes tvaiku līnijas pievienošanas tvaiku savākšanas sistēmai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazinātas emisijas, kas rodas no dzelzceļa estakādes darbības.

Pabeidzot pieslēguma punkta izbūves darbus, VNT esošā tvaiku savākšanas sistēmas darbība ir atjaunota. VNT izsaka pateicību Ventspils iedzīvotājiem par sapratni, savukārt  valsts un pašvaldības iestādēm – par sadarbību, kura sekmē vides kvalitātes uzlabošanu un videi draudzīgu uzņēmējdarbību.