Ventspils nafta termināls
 
 

VNT iegūst darba drošuma pārvaldības sertifikātu OHSAS 18001

Atpakaļ

VNT iegūst darba drošuma pārvaldības sertifikātu OHSAS 18001

2012. gada 22. novembrī / Ziņas

Ventspils nafta termināls (VNT) pirmo reizi saņēmis starptautiski atzīto arodveselības un darba drošuma pārvaldības sertifikātu OHSAS 18001, kas izsniegts uz trīs gadiem, kā arī visaptveroša audita rezultātā  atkārtoti ieguvis ISO 9001 un ISO 14001 sertifikātus.

„Darba drošuma sertifikāta iegūšana, ko mums izsniegusi starptautiskās sertifikācijas organizācija Bureau Veritas Certification, apliecina, ka terminālis strādā atbilstoši labākajai biznesa praksei un rūpējas gan par savu darbinieku, gan apkārtējās vides drošību uzņēmumā,” uzsver Larss Panclafs, VNT ģenerāldirektors. „Mēs esam ieguvuši trīs starptautiski atzītus sertifikātus, kurus piešķir tikai pēc nopietnas uzņēmuma izvērtēšanas un audita. Tas parāda, ka strādājam kvalitatīvi un atbilstoši visaugstākajām prasībām.”

Starptautiskās kvalitātes vadības standarts ISO 9001, kura sertifikātu ir izsniegusi starptautiskā sertifikācijas organizācija Bureau Veritas Certification (BVC),  ir saistīts ar darba organizēšanas veidu uzņēmumā un paredz konkrētas prasības, kuru izpilde garantē uzņēmuma sniegto pakalpojumu atbilstību noteiktai kvalitātei. Savukārt vides vadības standarta ISO 14001 mērķis ir efektīvas vides vadības sistēmas izveide uzņēmumā, nodrošinot sistemātisku un plānveidīgu vides jautājumu risināšanu, apliecinot uzņēmuma izpratni par vides problēmām un apņemšanos tās risināt atbilstoši augstiem vides standartiem.

Abiem ISO standartiem šis ir jau piektais sertifikācijas periods, savukārt arodveselības un darba drošuma sertifikātu VNT saņēmis pirmo reizi.

Par Ventspils nafta termināls

VNT nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un naftas produktu pieņemšanu no cauruļvadiem, dzelzceļa cisternām un tankkuģiem, to uzglabāšanu un pārkraušanu. VNT ir tehnoloģiski modernākais un lielākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā ar kopējo rezervuāru parka ietilpību 1,2 miljoni kubikmetru.

51% VNT pieder AS Ventspils nafta (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R), kas ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas tranzītbiznesa jomā. AS Ventspils nafta ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda  ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.