Ventspils nafta termināls
 
 

VNT atzīts par labāko darba devēju Kurzemes reģionā

Atpakaļ

VNT atzīts par labāko darba devēju Kurzemes reģionā

2013. gada 25. oktobrī / Ziņas

Piektdien, 25. oktobrī, ""Ventspils nafta" termināls" (VNT) saņēma Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) apbalvojumu “Labākais darba devējs reģionā”. Labākie darba devēji tika noteikti, izvērtējot uzņēmumu sniegumu, korporatīvo sociālo atbildību, attīstību un finanšu radītājus.

“Mums ir liels gods, ka tikām nominēti balvai un vēl lielāks – ka tiešām to saņēmām. Šī atzinība kalpos kā motivācija mums strādāt vēl labāk un paplašināt savu darbības fokusu ne tikai uz labāku biznesa rezultātu sasniegšanu, bet arī uz tādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem kā darba vide, sociālā atbildība un rūpes par apkārtējo vidi. Vēlos uzsvērt, ka mūsu uzņēmuma sasniegumu pamatā ir ikviena VNT strādājošā panākumi. Pēdējo gadu laikā mēs pastāvīgi esam strādājuši, ieviešot tādu uzņēmuma kultūru, kas sekmē darbinieku iesaistīšanos, radošumu, ieguldījumu un atbildības uzņemšanos par projektiem. Darbinieku attīstība, motivācija un apmierinātība ir fundamentāli priekšnosacījumi turpmākai un ilgtspējīgai uzņēmuma attīstībai," uzsver VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs.

Uzņēmumu vērtēšana apbalvojuma “Labākais darba devējs reģionā” piešķiršanai norisinās, izvērtējot vairākus kritērijus, proti, uzņēmums ievieš labu pārvaldību un savā darbībā apliecina korporatīvo sociālo atbildību, aktīvi līdzdarbojas darba devēju organizācijās, stiprinot sociālo dialogu, kā arī uzņēmumam nav pārkāpumi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, turklāt tam nav nodokļu parādu. Vērtēšana notiek, balstoties uz “Lursoft”, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas sniegtajiem datiem, kā arī nozaru un reģionālo darba devēju organizāciju sniegto vērtējumu par uzņēmumu līdzdalību organizētās pilsoniskās sabiedrības darbā.

„Šogad LDDK Latvijas reģionu labākos darba devējus apbalvo jau sesto reizi. Turpinām šo tradīciju, lai sacītu paldies uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi attīsta savu biznesu, bet arī rūpējas par saviem darbiniekiem, darba vidi, strādājot ar ilgtermiņa perspektīvu. Pateicības vārdi vismaz reizi gadā nepieciešami, lai akcentētu to, ko šie uzņēmēji dara ne tikai sava reģiona, bet visas Latvijas ekonomikas labā. Turklāt uzņēmējiem jādod iespēja ar savu „veiksmes formulu” iepazīstināt arī citus darba devējus visā Latvijā,” sacīja LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone.

VNT nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un naftas produktu pieņemšanu no cauruļvadiem, dzelzceļa vagonu cisternām un no tankkuģiem, to uzglabāšanu un pārkraušanu. VNT ir tehnoloģiski modernākais un lielākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā ar kopējo rezervuāru parka ietilpību 1,2 miljoni kubikmetru.