Ventspils nafta termināls
 
 

Ventspilī pilnībā bez steigas

Atpakaļ

Ventspilī pilnībā bez steigas

2016. gada 22. septembrī / Ziņas

Neskatoties uz to, ka Ventspils pilsētas dome un Ventspils brīvostas pārvalde publiski pauž vietotu prasību ““Ventspils nafta” termināls” (VNT) uzstādīt un izmantot tvaika savākšanas iekārtu (TSI), tomēr Ventspils brīvostas pārvalde jau deviņus mēnešus nav izsniegusi TSI būvniecībai nepieciešamos tehniskos noteikumus. VNT uzskata šādus tehniskos noteikumus par standarta dokumentiem, kuriem jābūt brīvi pieejamiem, un ir nepieciešami TSI projekta, kas ir jau izstrādes beigu posmā, izstrādei.

2016. gada janvārī, tieši pēc VNT paziņojuma par TSI būvēšanu, Ventspils brīvostas pārvalde pieņēma lēmumu uzsākt smaku samazināšanas programmas izstrādi un veikt grozījumus Ventspils brīvostas noteikumos, uz kuriem balstās VNT nepieciešamie tehniskie noteikumi. Taču šo procesu varēja efektīvi, bez grūtībām un papildu spiediena paveikt iepriekšējos gados.

“Šobrīd VNT, kas ir lielākais naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā, kurš nodrošina 70% no visa lejamkravu pārkraušanas apjoma Ventspils ostā un 40% no visa lejamkravu pārkraušanas apjoma Latvijā, joprojām nav zināms ne jauno Brīvostas noteikumu izmaiņas, kuru pieņemšana tiek gatavota Ventspils pilsētas domē, ne jebkādas jaunas prasības, ne arī paredzētais pārejas periods prasību izpildes nodrošināšanai. Turklāt VNT arī nav zināms, kad šī informācija beidzot kļūs pieejama,” norāda VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs (Lars Pantzlaff).

Tajā pašā laikā vietējā laikraksta “Ventas balss” 21. septembra rakstā  ir norādīts, ka Ventspils pilsētas dome izdos Ventspils brīvostas noteikumu grozījumus kā pilsētas saistošos noteikumus ne vēlāk kā 2018. gada 31. maijā. VNT pauž izbrīnu, ka acīmredzot šāda informācija ir pieejama citām pusēm, nevis uzņēmumam, kuru vistiešāk ietekmē Ventspils brīvostas noteikumu grozījumu saturs.

VNT jau sen ir paudusi gatavību ieguldīt 5 miljonus eiro TSI izveidē un tā joprojām ir gatava īstenot šo nodomu. Diemžēl, VNT nevar turpināt projekta izpildi atbilstoši plānotajam, kamēr Ventspils brīvostas pārvalde nebūs atbildējusi uz tās lūgumu attiecībā uz zemes gabala, uz kura plānots celt TSI, nomu un nebūs izsniegusi tehniskos noteikumus.

Kaut gan Ventspils brīvostas pārvalde publiski ziņo par nodomiem īstenot pasākumus smaku mazināšanai, realitāte rāda, ka grozījumi Ventspils brīvostas noteikumos tika izstrādāti bez Ventspils brīvostas termināļu aktīvas iesaistes, kas būtu uzskatāma par vispārpieņemtu un konstruktīvu ieinteresēto pušu dialoga sastāvdaļu. Bez tam, Ventspils brīvostas pārvalde solīja VNT darīt zināmu jauno Brīvostas noteikumu saturu un izstrādes progresu, taču tas nekad nav noticis, un viss noteikumu izstrādes process ir ļoti necaurredzams un noslepenots. VNT saņēma tikai norādi no Ventspils pilsētas domes š. g. 30. jūnijā par iespēju iepazīties ar grozījumiem, kad tie Ventspils Brīvostas noteikumos tiks apstiprināti.