Ventspils nafta termināls
 
 

Sarežģīts tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanas ceļš Ventspilī

Atpakaļ

Sarežģīts tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanas ceļš Ventspilī

2016. gada 26. maijā / Ziņas

SIA „„Ventspils nafta” termināls” (VNT), viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Ventspilī ar lielāko kravu apgrozījumu Ventspils brīvostā, iegulda 5 miljonus eiro pastāvīgas tvaiku savākšanas iekārtas (TSI) uzstādīšanai Ventspils ostas teritorijā. TSI projekta nodošanu ekspluatācijā VNT plānoja veikt līdz 2017. gada novembrim, taču Ventspils pašvaldības iestāžu un Ventspils brīvostas pārvaldes rādītie birokrātiskie šķēršļi kavē projekta ātru un efektīvu izpildi.

VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs uzsver: “Es pirmo reizi savā līdzšinējā darba pieredzē saskāros ar šādu dīvainu situāciju, kuru radījušas projekta saskaņošanā un realizācijā iesaistītās institūcijas, kuras pašas skaļi pauž nepieciešamību šādas iekārtas uzstādīšanai!”

VNT uzsākot TSI projekta realizāciju, saskārās ar šīs iekārtas izvietojuma problēmu, jo VNT nav tiešu nomas attiecību muliņu teritorijā ar Ventspils brīvostu, kas ir attiecīgā valsts īpašumā esošā zemes gabala valdītājs. Tikai 2015. gada beigās VNT atrisināja šo jautājumu un panāca vienošanos ar AS Ventbunkers par nepieciešamā zemes gabala nomu. Šī gada 22. februārī abi uzņēmumi iesniedza Ventspils brīvostas pārvaldei kopīgu iesniegumu par zemes gabala nodošanu nomā VNT. Ventspils brīvostas pārvalde norādīja, ka saistībā ar 2008. gadā uzlikto arestu AS Ventbunkers akcijām tā nevar lemt par AS Ventbunkers nomā esošā zemesgabala nodošanu nomā līdz prokuratūras atzinuma saņemšanai par šķēršļu neesamību šādai rīcībai.

VNT vērsās Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā un saņēma nepieciešamo atzinumu, kas apstrīd Ventspils brīvostas pārvaldes sākotnēji pausto viedokli un kalpo par pierādījumu, ka Ventspils brīvostas pārvaldei ir tiesības un kompetence izlemt jebkādus jautājumus un pieņemt lēmumus attiecībā uz tās valdījumā esošajiem zemes gabaliem, kuri ir nodoti AS Ventbunkers nomā. Minēto Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas izsniegto dokumentu VNT ir iesniedzis Ventspils brīvostas pārvaldei 2016. gadā 13. maijā.

Tāpat jau četrus mēnešus Ventspils brīvostas pārvalde nav izsniegusi tehniskos noteikumus TSI būvprojekta detalizētai izstrādei. Šie noteikumi ir standarta tipa dokuments, kuram jābūt brīvi pieejamam Ventspils brīvostas pārvaldes zemes nomniekiem un jākalpo par pamatu to attīstības veicinošu projektu izstrādei.

Pēc VNT lūguma Ventspils brīvostas pārvalde uzaicinājusi VNT pārstāvi uz 27. maija Ventspils brīvostas ārkārtas valdes sēdi. VNT cer, ka Ventspils brīvostas ārkārtas valdes sēdē, kurā ievērojama pārstāvniecība pieder arī Ventspils pilsētas domei, visi VNT problēmjautājumi saistībā ar TSI būvprojekta īstenošanu, tajā skaitā zemes nomu un tehnisko noteikumu izsniegšanu, tiks beidzot atrisināti profesionālas un operatīvas sadarbības ceļā. 

VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs pauž: “Strādāt Ventspilī ir tāpat kā iet pa šķēršļu joslu! Dīvaini ir tas, ka Ventspils pašvaldības iestādes no vienas puses uzsver TSI uzstādīšanas nozīmību Ventspils kopienai, ka arī izsaka neapmierinātību par kravu apjomu krišanos Ventspils ostā un vietējo uzņēmumu zemiem darba rezultātiem, tomēr no otras puses nepieliek pūles, lai atbalstītu VNT iniciatīvas, kas ir vērstas uz vides aizsardzību un naftas produktu pārkraušanai pievilcīgas vides nodrošināšanu naftas produktu plūsmu piesaistīšanai Ventspilij.”

TSI uzstādīšanas procesa pārskatāmība

Lai sabiedrībai dokumentāli parādītu TSI uzstādīšanas procesu, kas nereti tiek apgrūtināts dažādu birokrātisku šķēršļu dēļ, VNT mājaslapā – http://www.vnt.lv – ir publicēti divi hronoloģiskie pārskati, kuros tiek atspoguļoti un regulāri papildināti notikumi, kas saistās ar pastāvīgu un pagaidu TSI uzstādīšanu.

VNT sākotnēji plānoja pastāvīgas TSI projektu realizēt līdz 2017. gada novembrim, bet pagaidu TSI uzstādīt līdz šī gada 15. maijam, kas jau ir pagājis.

“Mēs VNT patiesi ticam, ka tagad, kad VNT ir piedāvājis konkrētus risinājumus, ir pienācis laiks visām iesaistītajām pusēm gan Ventspils pašvaldības iestādēm, gan Ventspils brīvostas pārvaldei uzņemties atbildību un sākt rīkoties. Galvenie ieguvēji TSI uzstādīšanas rezultātā ir vietējie iedzīvotāji, taču TSI ļaus arī terminālim attīstīt savu darbību, kas nepamatotu pašvaldības lēmumu dēļ bija liegta vairāku gadu garumā. VNT attīstība dos lielāku pienesumu Ventspils brīvostai, Ventspils pilsētai un visai valstij nodokļu un cita finansiāla atbalsta formā,” norāda VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs.

Vispārīga informācija par TSI: www.vnt.lv/lv/vide/tsi/tvaiku-savaksanas-iekarta/

Pagaidu TSI hronoloģiskais pārskats: http://www.vnt.lv/lv/vide/tsi/pagaidu/

Pastāvīgās TSI hronoloģiskais pārskats: http://www.vnt.lv/lv/vide/tsi/pastaviga/