Ventspils nafta termināls
 
 

RTU un Ventspils nafta termināls noslēdz sadarbības līgumu

Atpakaļ

RTU un Ventspils nafta termināls noslēdz sadarbības līgumu

2013. gada 13. septembrī / Ziņas

Piektdien, 13.septembrī, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un SIA Ventspils nafta" termināls" (VNT) ģenerāldirektors Larss Panclafs parakstīja savstarpējās sadarbības līgumu zinātnes un profesionālās attīstības jomās.

VNT apņemas nodrošināt RTU studentiem prakses vietas atbilstoši studiju programmu studiju plāniem un sadarboties universitātes mācībspēkiem. Sadarbības gaitā tiks veicināta pētnieciskā darbība, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošana, zināšanu un tehnoloģiju pārnese, sekmējot abu pušu attīstību un izaugsmi.

Viens no RTU mērķiem ir veicināt uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbību. Veiksmīgu inovāciju un tehnoloģiju pārneses realizācijai nepieciešama mijiedarbība starp augstākās izglītības iestādēm un industriju visos līmeņos. Ņemot vērā to, ka daudzi RTU studenti specializējas jomās, kurās darbojas VNT, kā arī universitāte šajās jomās veic zinātnisko pētniecību, ir tikai likumsakarīgi veicināt ciešāku sadarbību," atzīst RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

„Tas, ka līdztekus akadēmiskajām mācību programmām studenti iekļaujas uzņēmējdarbības vidē, piemēram VNT, ir svarīgs stūrakmens, lai nākotnē kļūtu par vispusīgiem profesionāļiem. Mums šāda mijiedarbība ir aizraujoša, un mēs esam pārliecināti par šo sadarbību starp RTU, tās studentiem un VNT. VNT ir lielākais naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijas valstīs un mums ir nemainīgas ambīcijas attiecībā uz mūsu tehnoloģisko bāzi, sniedzot daudzas izdevības vairot sadarbību tehniskajā jomā,” saka VNT rīkotājdirektors Lars Panclafs.

Plānots, ka VNT un RTU sadarbosies pētniecisko darbu izstrādē, zinātniskās un tehniskās informacijas apmaiņā, kā arī konferenču un semināru rīkošanā un arī stipendiju nodrošināšanā. Divpusējā sadarbība veicinās kvalitatīvu un specializētu zinātnisko darbu izstrādi, ļaujot sagatavot studentus darbam uzņēmumam interesējošajās jomās.