Ventspils nafta termināls
 
 

Pirmajā pusgadā VNT pārkrāvis vairāk nekā 6 miljonus tonnu

Atpakaļ

Pirmajā pusgadā VNT pārkrāvis vairāk nekā 6 miljonus tonnu

2013. gada 3. jūlijā / Ziņas

„Ventspils nafta termināls” (VNT), AS “Ventspils nafta” meitas uzņēmums, 2013.gadā pirmajā pusgadā pārkrāvis 6,25 miljonus tonnu naftas un naftas produktu. Visvairāk tika pārkrauts martā, kad apjoms sasniedza 1,34 miljonus tonnu.

VNT ģenerāldirektors Lars Panclafs uzsver: “Degvielas produktu tirgus ir mainīgs un atrodas nepārtrauktā kustībā. Šobrīd naftas produktu plūsmu ietekmē gan ekonomiskā situācija pasaulē, gan reģionālā politika. Ņemot to vērā, mūsu pārkraušanas apjomi atbilst plānotajam un mēs turpinām būt svarīga loģistikas ķēdes sastāvdaļa Latvijā”

VNT pārkrauj apmēram 50% no visām šķidrajām kravām Latvijā. Tas ir lielākais naftas produktu terminālis Baltijas valstīs un pārkrauj 20% no visām šķidrajām kravām, kas iet caur Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ostām.

„Tā kā esam daļa no loģistikas ķēdes tranzītam, termināla darbības efektivitāte, elastīgums un konkurētspēja ir vissvarīgākais, lai nodrošinātu produktu plūsmu un sekmīgu uzņēmuma darbību nākotnē”, skaidro Panclafs.

Par "Ventspils nafta termināls"

VNT nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un naftas produktu pieņemšanu no cauruļvadiem, dzelzceļa vagonu cisternām un no tankkuģiem, to uzglabāšanu un pārkraušanu. VNT ir tehnoloģiski modernākais un lielākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā ar kopējo rezervuāru parka ietilpību 1,2 miljoni kubikmetru.

51% VNT pieder AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R), kas ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda  ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.