Ventspils nafta termināls
 
 

Paziņojums par  SIA  ””Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

Atpakaļ

Paziņojums par  SIA  ””Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

2017. gada 14. martā / Ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr.1082 un Ventspils pilsētas domes 2010. gada 27. aprīļa lēmumu Nr.79 "Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", SIA “”Ventspils nafta” termināls” ir sagatavojusi iesniegumus B kategorijas atļaujas pārskatīšanai un grozījumu saņemšanai.

SIA  “”Ventspils nafta” termināls” darbībā ir paredzētas būtiskās izmaiņas ir pārkraujamo produktu sortimenta izmaiņas, ietverot tvaiku pārstrādes sistēmu jeb kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmu.

Uzņēmuma adrese: Talsu iela 75, Ventspils.

Uzņēmuma īpašnieki: uzņēmuma kapitāla daļas 51% apjomā pieder a/s „Ventspils nafta”, bet 49% pieder „Eurotank Holding Sarl”, kura īpašnieks ir VTTI – starptautisks naftas produktu termināļu tīkls.

Ar SIA ””Ventspils nafta” termināls” iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties Valsts vides dienesta un SIA ””Ventspils nafta” termināls” tīmekļa vietnē,

SIA “”Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75, Ventspilī, darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00,  iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 636 66334,

Ventspils pilsētas domes 23. kabinetā, Jūras ielā 36, Ventspilī, darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00.

Apspriešanas sēde notiks 2017. gada 20. martā plkst. 17.00,  Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101 (galvenā ieeja), D korpusā, 104. auditorijā.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV 3601) līdz 2017. gada 13. aprīlim.

Kopsavilkums par iesniegumu grozījumu saņemšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE 10 IB 0054

Iesniegums atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE10IB0054 pārskatīšanai

Iesniegums grozījumu saņemšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE10IB0054