Ventspils nafta termināls
 
 

Paziņojums par  SIA  „„Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

Atpakaļ

Paziņojums par  SIA  „„Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

2014. gada 21. augustā / Ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr.1082 un Ventspils pilsētas domes 2010. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 79 "Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", SIA „„Ventspils nafta” termināls” ir sagatavojusi iesniegumu grozījumiem B kategorijas piesārņojošā darbībā. 

SIA  „„Ventspils nafta” termināls” darbībā ir paredzētas šādas izmaiņas:

- etanola pārkraušana un etanola pievienošana benzīnam. 

Uzņēmuma adrese: Talsu iela 75, Ventspils. 

Uzņēmuma īpašnieki: uzņēmuma kapitāla daļas 51% apjomā pieder a/s „Ventspils nafta”, bet 49% pieder „Eurotank Holding Sarl”, kura īpašnieks ir VTTI – starptautisks naftas produktu termināļu tīkls. 

Ar SIA „„Ventspils nafta” termināls” iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 SIA „„Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75, Ventspilī, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 636 66334, kā arī Ventspils pilsētas domes 23. kabinetā, Jūras ielā 36, Ventspilī, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00.

Apspriešanas sēde notiks 2014.gada 27. augustā plkst. 17.15,  Pārventas bibliotēkā,  Tārgales ielā 4, Ventspilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV 3601) līdz 2014.gada 20. septembrim.