Ventspils nafta termināls
 
 

Paziņojums par B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

Atpakaļ

Paziņojums par B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

2017. gada 12. septembrī / Ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr.1082 un Ventspils pilsētas domes 2010. gada 27. aprīļa lēmumu Nr.79 "Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", SIA “”Ventspils nafta” termināls” ir sagatavojusi iesniegumus B kategorijas atļaujas pārskatīšanai un grozījumu saņemšanai.

SIA  “”Ventspils nafta” termināls” darbībā ir paredzētas būtiskās izmaiņas saistībā ar benzīna un dīzeļdegvielu piedevu pievienošanu produktiem pārkraušanas laikā uz tankkuģiem.

Uzņēmuma adrese: Talsu iela 75, Ventspils.

Uzņēmuma īpašnieki: 49% uzņēmuma kapitāldaļu pieder Eurotank Holding Sarl, kas ir daļa no starptautiskās termināļu kompānijas VTTI, un 51% pieder Martank.

Ar SIA ””Ventspils nafta” termināls” iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties Valsts vides dienesta un SIA ””Ventspils nafta” termināls” tīmekļa vietnē, SIA “”Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75, Ventspilī, darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00,  iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 636 66334, Ventspils pilsētas domes 23. kabinetā, Jūras ielā 36, Ventspilī, darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00.

Apspriešanas sēde notiks 2017. gada 5. oktobrī plkst. 17.00,  Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4, Ventspilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV 3601) līdz 2017. gada 11. oktobrim.

Kopsavilkums par iesniegumu grozījumu saņemšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE 10 IB 0054

Iesniegums grozījumu saņemšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE10IB0054