Ventspils nafta termināls
 
 

Pārskatāmības trūkums Ventspils brīvostas noteikumu ierosināšanas procesā

Atpakaļ

Pārskatāmības trūkums Ventspils brīvostas noteikumu ierosināšanas procesā

2016. gada 21. jūnijā / Ziņas

SIA ""Ventspils nafta "termināls" (VNT) uzskata, ka Ventspils brīvostas pārvaldes šī gada 27. maijā ierosinātie grozījumi Ventspils brīvostas noteikumos ir izstrādāti praktiski bez Ventspils brīvostā strādājošo termināļu, tai skaitā VNT, līdzdalības. 

Šī gada februārī Ventspils brīvostas pārvalde aicināja Ventspils brīvostas operatorus, arī VNT, piedalīties tikšanās saistībā ar Ventspils brīvostas plāniem izstrādāt smaku samazināšanas programmu, kura tiks iekļauta Ventspils brīvostas noteikumos. Tā bija vienreizēja tikšanās, kuras laikā Ventspils brīvostas pārvalde apliecināja, ka ostas termināliem tiks sniegta aktuālā informācija par smaku samazināšanas programmas izstrādes rezultātiem. Nedēļu pēc šīs sanāksmes nolīgtais Ventspils brīvostas pārvaldes konsultāciju uzņēmums apmeklēja VNT ar nolūku iegūt informāciju smaku samazināšanas programmas izstrādei.

Kopš 2016. gada februāra, neskatoties uz VNT vairākkārtējiem jautājumiem par progresu smaku samazināšanas programmas sagatavošanā, Ventspils brīvostas pārvalde informāciju VNT nav sniegusi. Smaku samazināšanas programmas rezultāti, kas vainagojušies ar Ventspils brīvostas noteikumu grozījumu izstrādi, ir būtiski VNT, jo Ventspils brīvostas pārvalde vairāk kā piecus mēnešus neizsniedz VNT tehniskos noteikumus (prasības) pastāvīgās tvaiku savākšanas iekārtas (TSI) būvniecībai, pamatojot savu rīcību (vai acīmredzamas rīcības trūkumu) ar nepieciešamību pabeigt darbu pie smaku samazināšanas programmas izstrādes.

VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs norāda: “Neraugoties uz solījumu informēt ostas termināļus par smaku samazināšanas programmas izstrādes tālāko virzību, Ventspils brīvostas pārvalde šī gada 27. maija valdes sēdē ierosināja Ventspils pilsētas domei veikt grozījumus 2012. gada 2. marta Ventspils saistošajos noteikumos Nr.9 „Ventspils brīvostas noteikumi” bez VNT kā lielākā Ventspils ostas naftas produktu pārkraušanas uzņēmuma, līdzdalības. VNT nav zināmas ne jaunās prasības, ne paredzētais pārejas periods prasību izpildes nodrošināšanai. Tieša iesaistīto pušu viedokļa ignorēšana un nerēķināšanos ar ostā strādājošiem uzņēmumiem nepauž profesionālu, caurspīdīgu un efektīvu pārvaldību. Šāda Ventspils brīvostas pārvaldes rīcība neveicina uzņēmējdarbības attīstību un nerisina kritisko jautājumu par kravu pārkraušanas apjomu krišanos.”

Lai gan Ventspils pilsētas dome un Ventspils brīvostas pārvalde vairākus gadus turpina norādīt VNT uz TSI uzstādīšanas nepieciešamību, tomēr šo gadu laikā Ventspils brīvostas pārvalde neizrādīja steidzamību grozīt Ventspils brīvostas pārvaldes noteikumus. Tagad aktīvi paustā steidzamība ir apšaubāma, jo Ventspils brīvostas pārvalde sāka strādāt pie Ventspils brīvostas noteikumu grozījumiem tikai tad, kad VNT publiski paziņoja par plānoto ieceri uzstādīt pastāvīgu TSI.