Ventspils nafta termināls
 
 

Komplekso Civilās aizsardzības mācību norise 22.10.2020

Atpakaļ

Komplekso Civilās aizsardzības mācību norise 22.10.2020

2020. gada 23. oktobrī / Ziņas

22.10.2020. SIA ““Ventspils nafta” termināls” (VNT) rīkoja kompleksās civilās aizsardzības mācības sadarbībā ar valsts iestādēm un Ventspils uzņēmumiem.

Mācību laikā tika imitēts ugunsgrēks, naftas produktu noplūde un cietušo glābšana. Šo mācību mērķis bija pārliecināties par uzņēmuma darbinieku un iesaistīto personu zināšanām un gatavību rīkoties krīzes situācijās izveidotās civilās aizsardzības sistēmas ietvaros, pārbaudīt sadarbību starp iesaistītajām institūcijām un pilnveidot praktiskās iemaņas. 

Vēlamies izteikt pateicību VNT darbiniekiem par ieguldīto darbu, sapratni un iesaistīšanos krīzes mācībās! Krīzes mācības noritēja veiksmīgi, atbilstoši scenārijam. 

SIA ““Ventspils nafta” termināls” izsaka pateicību par aktīvu piedalīšanos:

 • VUGD;
 • SIA “VKT Services”;
 • AS “Ventbunkers”
 • Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajai vides pārvaldei;
 • Valsts Policijai;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam;
 • SIA “Deep White”;

Kā arī īpašu Paldies sakām:

 • RTU Ventspils filiāles studentiem Jānim Grīnvaldam, Mārtiņam Petrovičam, Olgai Lukšai, Jūlijai Simai, Jānim Krauklim par vēlmi un drosmi piedalīties krīzes mācībās;
 • Anitai Dāvidai, Līvai Zīvertei un Marikai Polencei par iepriekš saskaņotām FAKE ziņām sociālajos tīklos, kas bija viens no CA mācību scenārija elementiem;
 • Montai Blāzei par notiekošā fotogrāfēšanu;
 • Signei Jēkabsonei par dalībnieku grimmēšanu.

Civilās aizsardzības mācības tika rīkotas saskaņā ar VNT iekšējiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dažāda veida krīzes vadības komandas un civilas aizsardzības mācības VNT rīko regulāri, iesaistot gan darbiniekus, gan ārējās puses.