Ventspils nafta termināls
 
 

B kategorijas darbības sabiedriskās apspriešanas sapulce

Atpakaļ

B kategorijas darbības sabiedriskās apspriešanas sapulce

2021. gada 12. janvārī / Ziņas

P A Z I Ņ O J U M S

par SIA ””Ventspils nafta” termināls”

B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 un Ventspils pilsētas domes 2010.gada 27.aprīļa lēmumu Nr. 79 "Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", SIA “”Ventspils nafta” termināls” ir sagatavojusi iesniegumu B kategorijas atļaujas grozījumu saņemšanai

SIA “”Ventspils nafta” termināls” darbībā paredzētās izmaiņas ir saistītas ar jauniem produktiem un jauniem pārkraušanas veidiem.

Uzņēmuma adrese: Talsu iela 75, Ventspils.

Uzņēmuma īpašnieki: 49% uzņēmuma kapitāldaļu pieder VTTI terminals II B.V, kas ir daļa no starptautiskās termināļu kompānijas VTTI, un 51% pieder Martank B.V.

 

Ar SIA ””Ventspils nafta” termināls” iesniegumu iespējams iepazīties:

 

Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē https://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/  un SIA “”Ventspils nafta” termināls tīmekļa vietnē: http://www.vnt.lv/lv/aktualitates/zinas/.

Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020.gada 10.jūniju), sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) 2021.gada 5.februārī plkst.9.30 SIA “”Ventspils nafta” termināls” tīmekļa vietnē: http://www.vnt.lv/lv/aktualitates/zinas/

Sanāksme tiks ierakstīta. 

Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par plānotajām izmaiņām SIA “”Ventspils nafta” termināls” darbībā tiks sniegtas līdz 2021.gada 12. februārim plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē http://www.vnt.lv/lv/aktualitates/zinas/ un, atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 2a, LV-3401 ) līdz 2021.gada 11.februārim.

Ar iesniegtās atļaujas tekstu var iepazīties šeit.

Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas laikā uzdotajiem jautājumiem par plānotajām izmaiņām SIA “”Ventspils nafta” termināls” darbībā tiks sniegtas līdz 2021.gada 12. februārim plkst. 17:00,

e-pasts jautājumu iesūtīšanai terminals@vnt.vtti.com.

---

Sapulce notiks attālināti. Pieslēgšanās informācija:

B kategorijas darbības sabiedriskās apspriešanas sapulce

Pie, 5 Feb, 09:30-11:00 EET

Sapulces ID: 412 267 1620

Pievienoties, izmantojot StarLeaf lietotni

https://meet.starleaf.com/4122671620/app

Tikai audio pieslēgšanās: 

• tel:+37163898829,,4122671620 (Latvija) 

• tel:+37166164387,,4122671620 (Latvija) 

• Pieslēgšanās no citām valstīm https://meet.starleaf.com/4122671620/audio

Citi pieslēgšanās veidi:

https://meet.starleaf.com/4122671620