Ventspils nafta termināls
 
 

B kategorijas darbības sabiedriskās apspriešanas sapulce

Atpakaļ

B kategorijas darbības sabiedriskās apspriešanas sapulce

2021. gada 12. janvārī / Ziņas

P A Z I Ņ O J U M S

par SIA ””Ventspils nafta” termināls”

B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 un Ventspils pilsētas domes 2010.gada 27.aprīļa lēmumu Nr. 79 "Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", SIA “”Ventspils nafta” termināls” ir sagatavojusi iesniegumu B kategorijas atļaujas grozījumu saņemšanai

SIA “”Ventspils nafta” termināls” darbībā paredzētās izmaiņas ir saistītas ar jauniem produktiem un jauniem pārkraušanas veidiem.

Uzņēmuma adrese: Talsu iela 75, Ventspils.

Uzņēmuma īpašnieki: 49% uzņēmuma kapitāldaļu pieder VTTI terminals II B.V, kas ir daļa no starptautiskās termināļu kompānijas VTTI, un 51% pieder Martank B.V.

 

Ar SIA ””Ventspils nafta” termināls” iesniegumu iespējams iepazīties:

 

Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē https://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/  un SIA “”Ventspils nafta” termināls tīmekļa vietnē: http://www.vnt.lv/lv/aktualitates/zinas/.

Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020.gada 10.jūniju), sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) 2021.gada 5.februārī plkst.9.30 SIA “”Ventspils nafta” termināls” tīmekļa vietnē: http://www.vnt.lv/lv/aktualitates/zinas/

Sanāksme tiks ierakstīta. 

Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par plānotajām izmaiņām SIA “”Ventspils nafta” termināls” darbībā tiks sniegtas līdz 2021.gada 12. februārim plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē http://www.vnt.lv/lv/aktualitates/zinas/ un, atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 2a, LV-3401 ) līdz 2021.gada 11.februārim.

Ar iesniegtās atļaujas tekstu var iepazīties šeit.

 

---

Sapulce notiks attālināti. Pieslēgšanās informācija:

B kategorijas darbības sabiedriskās apspriešanas sapulce

Pie, 5 Feb, 09:30-11:00 EET

Sapulces ID: 412 267 1620

Pievienoties, izmantojot StarLeaf lietotni

https://meet.starleaf.com/4122671620/app

Tikai audio pieslēgšanās: 

• tel:+37163898829,,4122671620 (Latvija) 

• tel:+37166164387,,4122671620 (Latvija) 

• Pieslēgšanās no citām valstīm https://meet.starleaf.com/4122671620/audio

Citi pieslēgšanās veidi:

https://meet.starleaf.com/4122671620